Co je to Gestalt?

Gestalt modalita je humanisticky zaměřený směr poradenské práce, který klade důraz na prožívání aktuálního okamžiku, vztah a zkušenost v něm. Díky tomu se dá předpokládat vnitřní změna nazírání a prožívání situace u klienta tak, aby vnější svět nebyl zdrojem nesvobody a zranění, ale spíš bohatstvím, pozitivní výzvou a možností vlastní seberealizace. Toho lze docílit u dětských i dospělých klientů.

K práci využívám zejména techniku Sand-play (terapeutické pískoviště), nejrůznější projektivní techniky, kreslení, modelování hru s materiály, projektivní karty apod. Další metodou je My Backpack, který je zaměřen na práci s dětmi v náhradní rodinné péči a v pěstounských rodinách a na jejich rodiče a pěstouny.