Poradenství

Poradenství je krátkodobou intervencí, která nabízí možnosti, jak řešit obtížné situace. V rámci dlouhodobé spolupráce s dítětem je nedílnou součástí setkávání s rodiči nebo učiteli.