Pro koho je spolupráce vhodná

Poradenství je vhodné například k řešení těchto problémů:

  • školní obtíže v nejrůznější podobě (vztahy s vrstevníky, vztahy s učiteli, šikana, školní neúspěch, adaptace na školní docházku apod.)
  • vzdor nebo puberta (dětský vzdor, velký vztek a agrese, obtížná komunikace mezi rodiči a jejich dětmi)
  • výchovné otázky (téma hranic, motivace dětí, trestů a výchovných stylů, spolupráce rodiny)
  • neklid, zlobení, ADHD, lhaní, úzkosti, obtíže s jídlem nebo spánkem
  • experimentování s drogami
  • psychosomatické obtíže (bolesti hlavy, bříška,…)
  • problémy v rodině, narození sourozence, sourozenecká rivalita
  • situace rozvodu v rodině (střídavá péče, odloučení od jednoho z rodičů)
  • obtíže dítěte v pěstounské nebo náhradní rodinné péči
  • prožité trauma či velký stres (úmrtí někoho blízkého, autonehoda, napadení dítěte, stěhování apod.)