Poradenskou pomoc dětem a dospívajícím vidím jako součást svého života už mnoho let. Domnívám se, že v současné náročné době je nutné dát podporu těm, kteří ji potřebují a jsou na prahu svého samostatného bytí. Dětská fantazie, tvořivost a schopnost přizpůsobit se nezná hranic a je pro mě vždy obohacením, když jejich svět objevuji a pomáhám jim se v něm orientovat. A protože ti mladší z nás jsou zároveň naší budoucností, myslím si, že stojí za to věnovat právě jim svou pozornost a péči.

Zkušenosti s prací s dětmi jsem sbírala už od střední školy, kdy jsem jezdila jako praktikant na letní tábory, v rámci své pracovní kariéry jsem se věnovala lidem závislým na drogách, kde se mladých dospívajících pohyboval nespočet. Ukončila jsem postgraduálním výcvik psychoterapie pro děti a adolescenty v Gestalt modalitě. S dětmi, dospívajícími a jejich rodiči se potkávám v Hradci Králové a Vysokém Mýtě. Svou práci pravidelně superviduji.

Jsem vdaná, mám dvě děti – Adélu a Jindřicha.

Vzdělání:

2009 – 2014 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, obor speciální pedagogika etopedie

1999 – 2001 Univerzita Karlova, Evangelické teologická fakulta, obor pastorační a sociální asistent

1997 – 2001 Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Jabok, Praha

Terapeutické výcviky a další kurzy:

2016 – 2018 Institut pro výcvik v Gestalt terapii, Praha, Postgraduální výcvik v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty

2007 – 2008 Prev-centrum, Centrum poradenství pro mládež a rodiny, Praha, Kurz rodinného poradenství pro drogové pracovníky

2004 – 2008 Institut pro Gestalt terapii, Praha, Systematický psychoterapeutický výcvik

2003 Institut pro Gestalt terapii, Praha, Dvouletý výcvik pro pomáhající profese, 1. ročník

2002 STORM Rehabilitatie, Case management

Pracovní zkušenosti:

 

2015 dosud – soukromá poradenská praxe

2007 – 2010 Dětský domov se školou Hrochův Týnec – výchovně léčebné oddělení Přestavlky

(speciální pedagog, etoped)

2006 – 2007 – Občanské sdružení Prostor Kolín (sociální pracovnice K-centra, poradenství pro závislé na nealkoholových drogách a jejich rodiny)

2002 – 2006 Léčebna návykových nemocí Nechanice (sociální pracovnice, skupinový terapeut)

2001 – 2002 Péče o duševní zdraví Pardubice (sociální pracovnice, terénní práce s duševně nemocnými)